برگزاری نشست اساتید مربوط یه نیمسال دوم سال تحصیلی دانشکده علوم قرآنی اصفهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نشست اساتید مربوط یه نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم قرانی اصفهان ...
اعزام 44 نفر از دانشجویان خواهر دانشکده علوم قرآنی اصفهان به مشهد مقدس
44 نفر از دانشجویان خواهر دانشکده علوم قرآنی اصفهان به اردوی زیارتی مشهد ...
پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی زهرا ختوانه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
برگزاری یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان برخوار  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
یادواره شهدای طلبه و روحانی شهرستان برخوار با مسئولان و دانشجویان دانشکده ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
مراسم دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد.
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی اصفهان دفاع شد.
آغاز به کار امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در دانشکده علوم قرآنی اصفهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایانی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
مراسم باشکوه بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی با حضور مسئولان دانشکده علوم قرآنی اصفهان
مراسم باشکوه بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی با حضور مسئولان دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری جلسه هماهنگی درخصوص امتحانات پایان ترم دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه هماهنگی درخصوص امتحانات پایان ترم نیمسال اول تحصیلی 99_98 دانشکده ...