برگزاری اولین جلسه دانشکده علوم قرآنی اصفهان با موضوع جذب دانشجو در سال تحصیلی 1399
اولین جلسه در خصوص جذب دانشجو در سال تحصیلی 1400-1399 در دانشکده علوم ...
پذیرش دانشجو در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم همزمان با سایر مراکز آموزشی کشور
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از میان داوطلبان تحصیل در رشته علوم قرآن ...
بازدید تیم پشتیبانی و کنترل آماد ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان از پایگاه بسیج دانشکده علوم قرآنی اصفهان
تیم پشتیبانی و کنترل آماد ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان از پایگاه بسیج دانشجویی ...
چاپ مقاله عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان در مجله آموزه های قرآنی
مقاله علمی پژوهشی عضو هیئت علمی دانشکده علوم قرآنی اصفهان با عنوان «ملاک ...
برگزاری دوره آمادگی آزمون کارشناسی ارشد توسط انجمن علمی دانشکده اصفهان و مشهد
دورهٔ مجازیِ مطالعاتی کتاب «الاتقان فی علوم‌القرآن» با رویکرد آمادگی برای ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری صد و بیست و هفتمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و بیست و هفتمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی اصفهان
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری صد و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان
صد و بیست و ششمین جلسه شورای آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار ...
آغاز امتحانات پایانی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
امتحانات پایانی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی اصفهان ...