برگزاری کارگاه روش شناسی مطالعات در حوزه قرآن و حدیث از سوی دانشکده علوم قرآنی آمل
کارگاه روش شناسی مطالعات در حوزه قرآن و حدیث از سوی انجمن علمی دانشجویی ...
انتشار پنجمین شماره نشریه «مصباح»( فصلنامه علمی،فرهنگی،قرآنی) در دانشکده علوم قرآنی آمل
پنجمین شماره نشریه «مصباح» از سوی دانشکده علوم قرآنی آمل منتشر شد.
برگزاری نشست علمی «جریان شناسی از منظر قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست علمی با موضوع «جریان شناسی از منظر قرآن کریم» از سوی انجمن علمی دانشجویی ...
برگزاری نشست علمی «تحلیل زبان رمزی قرآن کریم» در آمل
نشست علمی تخصصی «حلیل زبان رمزی قرآن کریم» از سوی انجمن علمی دانشجویی ...
برگزاری نشست علمی «بررسی مختصات ماهوی تفسیر ترتیبی ،تفسیر موضوعی و تفسیر تطبیقی» در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست علمی - تخصصی با موضوع «بررسی مختصات ماهوی تفسیر ترتیبی و تفسیر موضوعی ...
برگزاری ویژه برنامه نشاط دانشجویی در آمل
ویژه برنامه نشاط دانشجویی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
برگزاري نشست علمی «فرایند تحدی با قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی آمل
نشست نقد علمی با موضوع «فرآیند تحدی با قرآن کریم» از سوی انجمن علمی دانشجویی ...
دفاع از پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني ...
برگزاري نشست علمی «بازپژوهی نظریه افضلیت قرآن ناطق بر قرآن صامت» در دانشكده علوم قرآني آمل
نشست علمی، تخصصی با موضوع «بازپژوهی نظریه افضلیت قرآن ناطق بر قرآن صامت» ...