طرح «اردوهای جهادی قرآن‌آموزی» در بندرعباس برگزار می‌شود.
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء به نقل از ایکنا ، رئیس دانشکده ...
محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی بندرعباس برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از بندرعباس ، محفل انس با قرآن ...
برگزاری  محفل انس با قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی بندرعباس
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از بندرعباس ،محفل انس باقرآن کریم ...