مسابقات قرآنی رحمه للعالمین در دانشکده علوم قرآنی بجنورد برگزار می شود
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از بجنورد ، مسابقات قرآنی «رحمه ...