چاپ و پذیرش مقالات عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران در مجلات علمی مختلف
چاپ و پذیرش هفت مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی در یک نیمسال تحصیلی از ...
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع شاخصه های انسان سالم
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان «شاخصه های ...
جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني ...
جلسه دفاع از رساله علمی با موضوع نمیمه و زیر آب زنی در قرآن و روایات برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع نمیمه و زیر آب زنی در قرآن و روایات در ...
رتبه های برتر آموزشی دانشکده علوم قرآنی شاهرود تجلیل شدند
خواهران دانشجوی دانشکده علوم قرانی شاهرود توانستند رتبه های آموزشی اول ...
سعی کنیم وسیله را با هدف اشتباه نگیریم | درس را از موضع افتدار بخوانیم نه انفعال
دکتر وحید شیخ بهایی تأکید کرد: امتحان یک وسیله است و نباید وسیله را با ...
جلسه شورای آموزشی پیرامون امتحانات پایان ترم برگزار شد
جلسه شورای آموزشی دانشکده علوم قرآنی تهران پیرامون امتحانات پایان ترم ...
برگزاری امتحانات پایان ترم اول سال تحصیلی 98-97 دانشکده علوم قرآنی آمل
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل، امتحانات پایان ترم اول ...
برگزاری امتحانات پایان ترم در شاهرود
امتحانات پایان ترم دانشجویان در دانشکده علوم قرآنی شاهرود آغاز گردید....
جلسه هماهنگي مدیران دانشکده علوم قرآنی اصفهان
نشست مدیران دانشکده علوم قرآنی اصفهان در جهت آمادگي و هماهنگي جهت هر چه ...