پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا 29 بهمن 1398 ساعت 23:59 http://ihaa.ir/vdcjtaev.uqeyhzsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : برگزاری کارگاه آموزشی تدوین پایان نامه در دانشکده علوم قرآتی مشهد -------------------------------------------------- کارگاه آموزشی پروپزال نویسی(طرح تحقیق) و آشنایی با آیین نامه های اجرایی و تدوین پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد. متن : به گزارش ایحا، کارگاه آموزشی پروپزال نویسی(طرح تحقیق) و آشنایی با آیین نامه های اجرایی و تدوین پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد. این کارگاه به همت مدیریت پژوهش این دانشکده و با هدف آشنایی بیشتر آن دسته از دانشجویان کارشناسی ارشد که تصمیم به انتخاب و ارائه پایان نامه دارند، برنامه ریزی و در دو جلسه برگزار شد. در جلسه اول این کارگاه آموزشی خانم دکتر بی بی حکیمه حسینی دولت آباد عضو هیأت علمی و مدیر گروه دانشکده به بازخوانی آیین نامه های اجرایی و تدوین پایان نامه پرداخت و برخی مواد مهم را همراه فرم های مربوطه برای دانشجویان شرکت کننده تبیین کرد. وی در ادامه این جلسه، درباره انتخاب عنوان پایان نامه نکاتی را بیان کرد و سپس به توضیح طرح اجمالی پرداخت. در جلسه دوم این کارگاه، به تبیین قسمت های مختلف طرح تفصیلی پرداخته شد و مدرس کارگاههمراه با ذکر اشکالات دانشجویان در نوشتن طرح تفصیلی، به بیان نکات لازم جهت تدوین دقیق طرح تفصیلی مانند بیان مسأله، پیشینه پژوهش، سؤال اصلی و سؤالات فرعی، فرضیه ها و پیش فرض های پژوهش، نوع و روش پژوهش، ساختار و سازماندهی پایان نامه، اهداف و جنبه های نوآوری پایان نامه ومنابع مورد استفاده پرداخت. درباره سامانه همانندجو و قانون پیشگیری از تخلفات علمی، نحوه ثبت پیشنهاده و پایان نامه در سامانه ایرانداک نیز توضیحاتی ارائه شد.