پذیرش 17 عنوان مقاله از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در همایش های علمی
هفده عنوان مقاله از استاد و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم ...
انتشار دومین شماره نشریه انجمن علمی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
دومین دو ماهنامه علمی فرهنگی «اندیشه» توسط انجمن علمی دانشجوئی دانشکده ...
از پایان نامه قرانی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه دفاع شد
پایان نامه قرانی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کرمانشاه دفاع شد.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی ...
برگزاری کارگاه علمی «مسئله پژوهی در حوزه قرآن و حدیث» در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
کارگاه «مسئله پژوهی در حوزه قرآن و حدیث از سوی امور پژوهشی و انجمن علمی ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در کرمانشاه
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده کرمانشاه ...
برگزاری نشست مسئولان دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه با تشکل های دانشجویی
دومین جلسه مجازی مسئولان دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه با تشکل های مختلف ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
پیان نامه قرآنی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه دفاع شد.
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در مقطع کارشناسی ارشد در کرمانشاه برگزار ...
اختتامیه اولین همایش مقاله کوتاه «اسلام هراسی و راه کارهای مقابله با آن» برگزار شد
مراسم اختتامیه همایش مقاله کوتاه «بررسی ابعاد اسلام هراسی و توهین به مقدسات ...