«بررسی جایگاه و تناسب لفظ و معنای واژگان در قرآن کریم»
عضو هیأت علمی دانشكده علوم قرآني كرمانشاه به تشریح موضوع «بررسی جایگاه ...
برگزاری چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم با حضور ۳۰۰ شرکت کننده در دو بخش خواهران ...
دیدار معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با مدیرکل اوقاف استان کرمانشاه
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به همراه ریاست ...
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از دانشکده علوم ...
برگزاری جلسه دفاعیه دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان «نقد ...
نخستین نشست شورای فرهنگی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال جاری
نخستین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال جدید برگزار ...
برگزاری نشست ابلاغ برنامه های فرهنگی و اجتماعی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
نشست ابلاغ برنامه های فرهنگی و اجتماعی ویژه روحانیون مبلغ مستقر در بقاع ...
برگزاری سومین جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99
سومین جلسه شورای اداری دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99 با موضوع ...
برگزاری سومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 99
سومین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در سال 1399 ...
برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
جلسه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه با عنوان « بررسی ...