نگارش کتاب «عنایات امام رضا(ع) به روایت عالمان» توسط دانش آموخته دانشکده علوم قرآنی مشهد
کتاب «عنایات امام رضا(ع) به روایت عالمان» به نگارش فتح الله درخشان دانش ...
کسب عنوان شایسته تقدیر مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد در نخستین جشنواره میراث مکتوب رضوی
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی مشهد با عنوان «واکاوی مواجهه امام ...
تألیف کتاب «امام حسین(ع)در منابع کهن» توسط استاد دانشکده علوم قرآنی مشهد
کتاب «امام حسین(ع) در منابع کهن» نوشته دکتر احمد ترابی از اساتید دانشکده ...
کارگاه آشنایی با پايگاه هاي اطلاعاتي و جست و جوي پيشرفته در دانشکده علوم قرآنی مشهد
کارگاه آشنایی با پايگاه هاي اطلاعاتي و جست و جوي پيشرفته در دانشکده علوم ...
مصاحبه تصویری خبرگزاری ایکنای خراسان رضوی با دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد
به مناسبت هفته قرآن و دانشگاه، خبرگزاری ایکنای خراسان رضوی با دانشجویان ...
برگزاری جلسه شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد
جلسه شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
برگزاری جلسه کارگروه دانشکده علوم قرآنی مشهد
پنجمین جلسه کارگروه دانشکده علوم قرآنی مشهد در سال 1398 برگزار شد.
پایان نامه «بررسی حوزه معنایی نصرت در قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی حوزه معنایی نصرت در قرآن کریم» ...
پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه «قیام ساعة در قرآن کریم و ارتباط آن با قیام حضرت ...
برگزاری مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشکده علوم قرآنی مشهد
ویژه برنامه آغاز سال تحصیلی جدید و آیین ورودی نو دانشجویان در محفلی به ...