بازدید تیم پشتیبانی و کنترل آماد ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان از پایگاه بسیج دانشکده علوم قرآنی اصفهان

19 تير 1399 ساعت 13:21

تیم پشتیبانی و کنترل آماد ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان از پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی اصفهان بازدید کردند.


به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، تیم پشتیبانی و کنترل آماد ناحیه بسیج دانشجویی اصفهان از پایگاه بسیج دانشجویی دانشکده علوم قرآنی اصفهان بازدید کردند.
در این بازدید از هر دو پایگاه بسیج خواهران و برادران بررسی های لازم به عمل آمد و ضمن تشکر از مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اصفهان منظم بودن، کامل بودن اموال بسیج دانشجویی در حوزه های نیروی انسانی، تدارکات، رشد و کادرسازی و... را از موارد قابل توجه این پایگاه بیان کردند.
لازم به ذکر است، پایگاه بسیج دانشجویی شهید اصغر ملکی دانشکده علوم قرآنی اصفهان جزو 10 پایگاه شاخص بسیج دانشجویی استان اصفهان است.


کد مطلب: 11053

آدرس مطلب: http://ihaa.ir/vdcjtyev.uqevizsffu.html

ایحا
  http://ihaa.ir