جلسه هم اندیشی اساتید دانشکده تفسیر و معارف قرآن قم برگزار شد
در آستانه نیمسال دوم سال تحصیلی نشست هم اندیشی اساتید دانشکده علوم قرآنی ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
بازدید دانشجویان دانشکده علوم قرآنی قم از چاپخانه قرآن کریم اسوه  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
جمعی از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی قم از چاپخانه بزرگ قرآن کریم اسوه ...
رساله دکتری با موضوع «بررسی تمثیلی زبان قرآن» دفاع شد
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع «بررسی تمثیلی زبان قرآن» در دانشکده علوم ...
نشست تحلیلی سیاسی به مناسبت حماسه 9 دی در دانشکده علوم قرآنی قم  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
نشست تحلیلی سیاسی به مناسبت حماسه 9 دی توسط بسیج دانشجویی در دانشکده علوم ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته تفسیر قرآن مجید ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شد.
کلاس های آموزشی طب سنتی برگزار می شود
کلاس های آموزشی طب سنتی ویژه دانشجویان در قم برگزار می شود.
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار ...
برگزاری اولین دوره آموزشی تربیت معلم روخوانی و تجوید قرآن کریم
اولین دوره آموزشی تربیت مربی روخوانی و تجوید قرآن کریم در قم برگزار شد....