جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار می شود
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع «فرهنگ سازي قرآن كريم درباره جهاد و بازآفريني ...
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم نامزد پانزدهمین جشنواره نقد کتاب در گروه دین
مقاله هادی نصیری عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی قم به مرحله دوم پانزدهمین ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در قم برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی ...
مراسم معنوی سه شنبه‌های مهدوی برگزار می شود
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، ویژه برنامه سه شنبه های ...
جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشجو امید پیشگر با موضوع «تحلیل تطبیقی سندی ...
جلسه مشاوره تحصیلی ویژه داوطلبان کنکور ارشد برگزار شد
جلسه توجیهی – آموزشی ویژه داوطلبان آزمون کنکور کارشناسی ارشد رشته علوم ...
برگزاری کارگاه مشاوره تحصیلی ویژه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری
کارگاه آموزشی مشاوره تحصیلی ویژه داوطلبان کنکور ارشد و دکتری رشته علوم ...
جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم
به گزارش به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه دفاعیه رساله ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در قم برگزار می شود
به گزارش به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از قم، جلسه دفاع از پایان ...
جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار شد
رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم دفاع شد.