دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «معناشناسی واژگان انسان، بشر، آدم در قرآن» ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «منطق قرآنی جهاد کبیر و الزامات آن در بیانات ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه «نقد و بررسی دیدگاه روان‌شناسان در مورد ذهن از ...
پایان نامه قرآنی در قم دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «بررسی عوامل مؤثر در تربیت شخصیت ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «چالش های تحقق تمدن ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در قم برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار ...
مناظره تحلیلی_علمی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی در دانشکده علوم قرآنی اصفهان برگزار شد
مناظره تحلیلی_علمی با محوریت گام دوم انقلاب اسلامی با حضور حجت الاسلام ...
پایان نامه «تحلیل قرآنی وصایای شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم با رویکرد اعتقادی و تربیتی»  در قم دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی «تحلیل قرآنی وصایای شهدای دفاع مقدس و مدافع ...
دفاع از پایان نامه قرآنی در قم
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با موضوع «همدلی در خانواده ...
جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی در تهران برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه «بررسی و نقد محتوایی کتاب پیام‌های آسمانی پایه ...