دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع «سیمای نبردهای متقابل انسانها،...
وقتی دانشجو به جای قرآن‌دانی، اصطلاح‌دان می‌شود
عضو هیئت علمی گروه قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پژوهش‌های ...
شماره ششم و هفتم مجله قرآنی عیون منتشر شد
شماره ششم و هفتم مجله قرآنی عیون با هفت عنوان مقاله در دانشکده علوم قرآنی ...
پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده کرمانشاه دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی وحدت موضوعی سوره مبارکه حجر» ...
دو فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی منتشر شد
چهارمین شماره فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی دانشکده علوم ...
چاپ و پذیرش مقالات عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی تهران در مجلات علمی مختلف
چاپ و پذیرش هفت مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی در یک نیمسال تحصیلی از ...
جلسه دفاعیه رساله دکتری در دانشکده علوم قرآنی قم برگزار می شود
جلسه دفاعیه رساله دکتری با موضوع «فرهنگ سازي قرآن كريم درباره جهاد و بازآفريني ...
برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع شاخصه های انسان سالم
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان «شاخصه های ...
جلسه دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني آمل برگزار شد
جلسه دفاع از پايان نامه قرآني در مقطع كارشناسي ارشد در دانشكده علوم قرآني ...
جلسه دفاع از رساله علمی با موضوع نمیمه و زیر آب زنی در قرآن و روایات برگزار شد
جلسه دفاع از پایان نامه با موضوع نمیمه و زیر آب زنی در قرآن و روایات در ...