برگزاری مرحله استانی مسابقات قرآن «ترنم وحی» در شیراز
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، دکتر محمد جواد سلمانپور ...
آغاز طرح مطالعاتی کتب شهید مطهری در شیراز
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، طرح مطالعاتی کتب شهید ...
برگزاری نشست فرهنگ «اصلاح تغذیه و سبک زندگی اسلامی» در شیراز
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز ، نشست فرهنگی «اصلاح تغذیه ...