حضور نماینده دانشکده علوم قرآتنی تهران در اولین مجمع رؤسا و دبیران شوراهای امر به معروف و نهی از منکر
معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی تهران در اولین مجمع رؤسا و دبیران شوراهای ...
آغاز کلاس های آموزشی ویژه کارکنان دانشکده علوم قرآنی تهران
نخستین جلسه کلاس های آموزشی ویژه کارکنان دانشکده علوم قرآنی تهران با موضوع ...
معارفه سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم قرآنی تهران
روح اله شفیعی اقدم به عنوان سرپرست جدید معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده ...
راهیابی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی تهران به مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور
دانشجویان دانشکده علوم قرآنی تهران به مرحله نهایی بیست و چهارمین المپیاد ...
نخستین جلسه طرح مشترک تربیت مشاور در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد
نخستین جلسه طرح مشترک تربیت مشاور دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده علوم تهران ...
بیانیه تشکل های دانشجویی دانشکده علوم قرآنی تهران در راستای حفظ حجاب
اعضای تشکل های دانشجویی دانشکده علوم قرآنی تهران در بیانیه ای خواستار ...
پذیرش مقاله رییس دانشکده علوم قرآنی تهران در دومین همایش ملی پژوهش های قرآنی
مقاله بررسی نقش ذهن در مثبت نگری انسان از دیدگاه روان شناسی غرب و اسلام ...
برگزاری کرسی آزاداندیشی و تریبون آزاد در دانشکده علوم قرآنی تهران
کرسی آزاد اندیشی با محوریت بعد شخصیتی شهید مطهری و بیانیه گام دوم انقلاب،...
کارگاه «روابط همسران» در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار شد
مراسم اختتامیه کارگاه روابط همسران در دانشکده علوم قرآنی تهران برگزار ...
برگزاری کارگاه «آشنایی با روش استخراج مقالات علمی پژوهشی» در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
کارگاه «آشنایی با روش استخراج مقالات علمی پژوهشی از رساله های تحصیلات ...