امتیاز مثبت
۰
 
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان
کارگاه مقاله نویسی در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۶
کد مطلب: 9325
 
برگزاری کارگاه مقاله نویسی در نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، کارگاه مقاله نویسی به مدت 2 روز در نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد.
آقای دکتر حمید کمانکش، رئیس دانشکده علوم قرآنی زاهدان به عنوان یکی از اساتید هیأت علمی و نماینده دانشکده در این کارگاه حضور داشت.
در این کارگاه جدیدترین روش ها و نرم افزارهای مرتبط با مقاله نویسی مورد ارائه و بررسی اساتید قرار گرفت و در پایان نیز به هر یک از اساتید، گواهی شرکت در این کارگاه اعطا شد
Share/Save/Bookmark