امتیاز مثبت
۰
 
بازدید دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان از مجموعه تاریخی فرهنگی تخت فولاد
دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان از مجموعه تاریخی فرهنگی تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۷
کد مطلب: 10802
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از اصفهان، دانشجویان خواهر دانشکده علوم قرآنی اصفهان از مجموعه تاریخی فرهنگی تخت فولاد اصفهان بازدید کردند.
مجموعه تخت فولاد اصفهان دارای 110 تکیه می باشد که دانشجویان دانشکده علوم قرآنی اصفهان از تکایای بابارکن الدین،مادر شاهزاده،تکیه میرفندرسکی،تکیه بانو امین بازدید کردند.
بابا رکن الدین شیرازی از عرفای برجسته آل مظفر است که اصالتاً شیرازی بوده و بیشترین تألیفات ایشان در حوزه عرفان نظری است. در بزرگی ایشان عارف برجسته آیت الله کشمیری می فرمایند اگر مشکل بزرگی برای شما پیش آمد یک سوره یاسین بخوانید و به ایشان هدیه کنید، مشکل شما رفع خواهد شد.
در این بازدید 4 ساعته دانشجویان بر سر مزار میرزا حسن‌خان جابری انصاری از ادبا و مورخان دوره پهلوی اول و دوم حاضر شدند، از تألیفات ایشان می توان به کتاب جوهرالواهر اشاره کرد.
مرحوم میرزا محمدتقی نوری از دیگر افراد مدفون در تکیه بابا رکن‌الدین تخت فولاد هستند که ایشان تعبیر خواب را می دانستند و درباره مرگ ناصرالدین شاه قاجار پیش گویی نموده بودند.
در بخش دیگری از این بازدید دانشجویان در تکیه مادر شاهزاده حاضر شده. نام مادر شاهزاده مریم بیگم بوده که ایشان دایه پسر فتحعلی شاه قاجار بوده است. نام دیگر این تکیه، تکیه شیخ محمدتقی رازی است که ایشان جد خاندان نجفی های مسجدشاهی اصفهان است.
پدر و مادر مرحوم آیت الله نخودکی اصفهانی نیز در تکیه مادر شاهزاده دفن هستند.
در این بازدید که با راهنمایی جناب فاتحی از راهنمایان مجموعه تخت فولاد همراه بود، وی توضیحاتی را درباره تکایای اصفهان ارائه کرد.
او با بیان اینکه 4 جسد در تخت فولاد دیده شده که بدنشان بعد از دفن سالم مانده است، گفت: این بزرگواران عبارتند از مرحوم محمدمهدی نائب‌الصدر، آقا محمد بیدآبادی، ملامحمدصادق پیکانی و آقاجمال خوانساری.
دانشجویان دانشکده همچنین با حضور بر سر مزار بانو مجتهده امین به مقام ایشان با قرائت فاتحه ادای احترام کردند؛ ایشان تنها زن مجتهده می باشند که از آثار علمی ایشان می توان به سیر و سلوک و تفسیر قرآن اشاره کرد.
در پایان دانشجویان از تکیه میرفندرسکی، تکیه بختیاری ها بازدید کردند.
گفتنی است، دانشجویان بر سر مزار مرحوم کشیکچی و مزار سید محمدابراهیم چهارسوقی در تکیه خوانساری ها نیز حضور پیدا کردند.
همچنین در این بازدید معماری های نقش بسته بر مزار و خطوط و نقاشی های موجود در تکایا برای دانشجویان توضیح داده شد.
در پایان دانشجویان بر سر مزار شهدا در گلستان شهدا حاضر شده و با قرائت فاتحه ادای احترام کردند.
Share/Save/Bookmark