امتیاز مثبت
۰
 
کارگاه پژوهشی«جایگاه بلاغت در فهم متن قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از آمل ، کارگاه پژوهشی با موضوع «جایگاه بلاغت در فهم متن قرآن کریم» با رویکرد زبانشناسی در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۰
کد مطلب: 6842
 
 
این کارگاه با ارائه دکتر سید فاطمه سلیمی عضو هیات علمی دانشکده علوم قرآنی آمل و با حضور دانشجويان این دانشکده در سالن دفاعیه ششم بهمن اين دانشکده برگزار گردید.

دکتر فاطمه سلیمی با بیان اینکه مفهوم زبان، مجموعه ای نظام مند از نشانه هاست، گفت: شاخصه زبان، ابزاری برای زايش انديشه و تبادل آن، ابزار انتقال معنا، ابزار برقراری ارتباطات اجتماعی، بيان تمايلات درونی، احساسات و تعبير از اشيای پيرامون می باشد.

وی اظهار کرد: نظام زبان ابزار تعبير معنا در دو شکل معنای حقيقی و معنای ضمنی است. زايش معنايي در حوزه زبانشناسي قرآن از عناصر زباني و غيرزباني شکل مي گيرد. بافت درون متنی در چهار بعد صرفی، نحوی، آوايی و ادبی، به دريافت معنا مي پردازد. بافت برون متنی يا غير زبانی، بافت موقعيتی متن را تشکيل مي دهد.

عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی آمل در ادامه گفت: در ساختار بلاغي، جايگزيني واژگاني، آميختگي مفهومي، طرحواره تصويري و هنجارگريزي و.... در خلق معانی جديد که برخاسته از بافت موقعيتی متن نيز مي باشد ، تأثير مي نهد که خلق معانی از چنين ساز و کارهايی با دانشهای نوين عرصه زبانشناسي در ارتباط است.

دکتر سلیمی در پایان در خصوص کشف معانی فرا وضعی در متن قرآن گفت: معانی فرا وضعی در متن قرآن دريچه ای تازه از اعجاز ادبی را به نمايش گذارده و از زبان قرآن به عنوان زبان زنده و فرا زمان و مکان ياد مي کند که گلچينی از کلمات بي بديل است.
Share/Save/Bookmark