امتیاز مثبت
۱
 
چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز در مجله مطالعات قرآن کریم
مقاله عضو هیأت علمی دانشکده علوم قرآنی شیراز در مجله مطالعات قرآن کریم چاپ شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۱
کد مطلب: 10623
 
 
به گزارش ایحا، مقاله دکتر مجید صادقی مزیدی، عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز در مجله مطالعات قرآن کريم چاپ شد.
این مقاله با عنوان «نقش دانش مفردات در تلاوت اقرايی» است که در شماره پاييز و زمستان به چاپ رسيده است.
مقاله مذکور به روش توصيفي تحليلي به تصويرپردازي هاي صوتي برخي واژگان در حوزه کمال يابي، حرکت و جنبش نقص و کاستي و همچنين واژگان مرتبط با مفهوم شدت و سختي مي پردازد.
اين مقاله با مشارکت آقاي حميد فرحناکي بوشهري به چاپ رسيده است.
Share/Save/Bookmark