امتیاز مثبت
۱
 
پایان نامه «مفهوم شناسی واژه تربیت در قرآن کریم با رویکرد حوزه معنایی» دفاع شد
جلسه دفاع از پایان نامه «مفهوم شناسی واژه تربیت در قرآن کریم با رویکرد حوزه معنایی» در دانشکده علوم قرآنی شیراز برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۶
کد مطلب: 9888
 
پایان نامه «مفهوم شناسی واژه تربیت در قرآن کریم با رویکرد حوزه معنایی» دفاع شد
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه «مفهوم شناسی واژه تربیت در قرآن کریم با رویکرد حوزه معنایی» با نگارش خانم زهرا ابراهیمی دانشجوی رشته تفسیر قرآن  در مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر زینب روستائی و داوری دکتر وفادار کشاورزی در دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 18 در دانشکده شیراز پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین نیازهای انسان که نقش مهمی در رساندن وی به سعادت و کمال ایفا می کند، تربیت است؛ به ویژه اگر این تربیت بر گرفته از منابع دینی باشد. قرآن کریم آخرین و کامل ترین کتاب الهی و در بر دارنده معارف عمیق تربیتی است که در سطوح و لایه های مختلف معنایی بیان گردیده است. جایگاه رفیع قرآن کریم و نقش محوری آن در زندگی مسلمانان، اهمیت فهم این موضوع که قرآن کریم برای مفهوم واژه تربیت از چه تعبیری استفاده کرده است، و ضرورت انجام پژوهشی دقیق در این زمینه را دو چندان می کند.
واژه تربیت به شکل مصدری در قرآن کریم بیان نشده است؛ امّا راه دریافت این مفهوم با بررسی واژگان جانشین آن و تشکیل حوزه های معنایی آنها بر اساس علم معناشناسی جدید قابل تبیین است. با بررسی آیات قرآن کریم به شیوه توصیفی تحلیلی در گام نخست چهار واژه تزکیه، اصلاح، رشد و هدایت به عنوان جانشین های مفهوم تربیت در قرآن کریم شناسایی، و مشخص شد که هر یک در لایه ای از معنا با واژه تربیت هماهنگ هستند.
هم نشین های این چهار واژه مثل ایمان، تعلیم، حکمت، انابه، تقوی، شرح صدر، توکل، فلاح، بهشت، حیات طیبه، لقاءالله، مغفرت، کفر، فسق، ظلم، نفس، عمل، قلب و ... ، هر کدام تشکیل دهنده میدان معنایی ویژه ای مثل لوازم، آثار، موانع یا متعلقات تربیت هستند. از بین واژگان مقابل غیّ، فساد و ضلالت، واژه فساد در لایه¬ها و سطوحی در مقابل تربیت قرار می گیرد.
نتایج کلّی حاکی از آن است که تزکیه و اصلاح، مقدمه و لازمه تربیت هستند و زمینه رشد فرد را فراهم می سازند؛ بنابراین رشد مرحله بالاتر از تربیت و حرکتی آگاهانه است؛ و از آنجا که هدایت نیز دارای مراتبی است، گویی تربیت نخستین مرتبه هدایت است. فساد نیز به عنوان سبب و مانع دستیابی به سعادت و کمال، واژه مقابل تربیت است.
Share/Save/Bookmark