امتیاز مثبت
۰
 
مقاله برگزيده در نخستین همایش آسیب شناسی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی (چالش ها، فرصت ها، راهکارها)
نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی وتولید ملی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب: 975
 
 

نويسنده: آقاي جابر نوبخت وند از دانشجويان مقطع کارشناسي دانشکده تربيت مدرس قرآن مشهد
کارآفرینی مفهومی است که همواره همراه بشر بوده و به عنوان یک پدیده نوین نقش موثری در توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش تولید ملی کشور ها یافته است ، از این رو تضمین حیات و بقاء کشور ها نیازمند نوآوری ابداع و خلق محصولات و خدمات جدید می باشد. کارآفرینی یک پدیده بارز در فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و تاثیر شگرفی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد و همچنین به ارتقای بهره وری کشور ها پرداخته و از طریق اشتغال کارآمد و مولد به رشد و توسعه و در نهایت موجب افزایش تولید ملی می شود . تحقیقات نشان داده که بین رشد اقتصادی و تعداد کارآفرینان در یک کشور همبستگی مثبت وجود دارد . با توجه به چرایی نامگذاری سال۱۳۹۱ و حمایت ازتولیدملی،کار و سرمایه ایرانی، امروزه نیروی انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور هرنوع توسعه مطرح می باشد .در این میان کارآفرینان به طورخاص دارای نقش موثرتری در فرایند توسعه اقتصادی اند.
روش ها : روش مورد استفاده کاربردی وشیوه ی مطالعه بر حسب روش تحقیق،توصیفی – تحلیلی می باشد.
دستاوردها : در این مقاله به نقش و جایگاه کارآفرینی در رشد اقتصادی و توسعه پایدار و تولید ملی اشاره شده و کارآفرینی و کارآفرین به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه جوامع مورد توجه قرار می گیرد.
نتیجه گیری کلی : مهمترین آثار کارآفرینی،افزایش نوآوری،ارتقای سطح فنآوری،افزایش اشتغال،تولید دانش فنی،تولید ملی ودرنتیجه افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی جامعه است.بنابراین توسعه کارآفرینی برای تامین نیازهای کشورودستیابی به هدف های ایران اسلامی ضروری است
کلمات کليدی: کارآفرینی ، رشد اقتصادی ، توسعه پایدار ، تولید ملی 
براي مشاهده متن كامل مقاله، فايل ضميمه را باز كنيد

Share/Save/Bookmark