امتیاز مثبت
۰
 
حسین مقدس بررسی نمود:
جایگاه اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال- در کلام رهبری
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۱۴
کد مطلب: 6784
 
جایگاه اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال- در کلام رهبری
 

 به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از ملایر، حسین مقدس عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قران کریم در یادداشتی به بررسی جایگاه اقتصاد مقاومتی- تولید و اشتغال- در کلام رهبری پرداخت که در ادامه این یادداشت را می خوانید:
                                                                     
                                   باسمه تعالی 
                        اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال
یکی ازواژه هایی که درچند سال اخیر درمباحث اقتصادی کشور رایج گشته وازسوی کارشناسان امر مورد تأمل ودقت قرارگرفت واژه اقتصاد مقاومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری دربرابر تحریم های ظالمانه غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران مطرح گشت.
باید دانست یکی ازدغدغه هایی که مقام معظم رهبری نسبت به آن تأکید مضاعفی داشته ودرنام گذاری سال وجهت دادن مسئولان نظام به آن سمت اهتمام ورزیدند مسئله اقتصاد است.هرچند دراین راستا جایگاه مباحث فرهنگی نیز ازاهمیت خاصی برخوردار است لیکن امراقتصادی که همواره ازسوی دشمنان نظام به عنوان اهرم فشار استفاده می شد رهبری را برآن داشت تا نسبت به این مهم برنامه هایی را ارائه دهند.با نگاهی کوتاه به نام گذاری سالهای قبل می توان به این امر بیشتر واقف گشت. سال ۱۳۷۴”انضباط اقتصادى و مالى” سالهای ۱۳۷۶ و۱۳۷۷ را می توان سالهای صرفه جویی دانست.سال ۱۳۸۰ ” اقتدار ملی و اشتغال آفرینی”.سال ۱۳۸۸ ”اصلاح الگوى مصرف”سال ۱۳۸۹ ”همت مضاعف و کار مضاعف” سال ۱۳۹۰ ”جهادی اقتصادی”سال ۱۳۹۱ ”تولید ملى، حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى”سال ۱۳۹۲ ”حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی”سال ۱۳۹۳ ”اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی ”سال ۱۳۹۵اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل و امسال نیز درادامۀ تأکید نسبت به شعار سال قبل اقتصاد مقاومتی وتولید واشتغال را نام گذاری نمودند. دریک نگاه می توان با توجه به جایگاه اقتصاد درمباحث کلان، به اهمیت آن درپیشبرد اهداف نظام توجه نمود. نقشی که اقتصاد در جامعه ایفا می‌کند همانند ستون میانی خیمه است که خیمه را بر پا نگه می‌دارد و به آن معنا و مفهوم می‌بخشد؛ اگر اقتصاد جامعه از میان برود یا سست و ضعیف شود به همان میزان جامعه آسیب می‌بیند.
ازمنظر اسلام اقتصاد تنها در حوزه امور مادی انسان و جامعه نقش ندارد، بلکه نقشی فراتر از آن می‌توان برای اقتصاد تعریف کرد.
آن چه دراین راستا برای ما با نظر به تحریم های ظالمانه ای که درسالهای اخیر ازسوی غرب به ویژه آمریکا باآن مواجه هستیم مسئلۀ اقتصاد مقاومتی ودر کنار آن تولید ملی واشتغال زایی افراد است. برخی معتقدند اقتصاد مقاومتی روشی است برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. مهم است بدانیم برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد.ازنظر مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی ، اقتصادی برون نگر و درون زا است ولی درون گرا نیست.هرچند درمباحث اقتصادی یک کشور نمی توان ازامرصادرات وواردات وروابط باسائر کشورها چشم پوشید لیکن دراین امر توجه اصلی باید معطوف به نیرو وسرمایۀ داخلی باشد.دراین راستا دوامرتولید ومصرف کالای داخلی نقشی اساسی داشته که عمده ترین راه برای اشتغال جوانان آن کشور را فراهم می کند.ولذا اولین قدم آن است که تولید کننده قبل ازتوسعۀ کمی کالا به فکر توسعۀ کیفی کالابوده تا مصرف کننده نیز با رغبت بیشتری به خرید آن درمقیاس کالای خارجی اقدام نماید.مطمئنا درکشور نیروی انسانی فراوانی که سرمایۀ اصلی محسوب می شود وجود دارند که می توانند کارآفرین گشته وتولید کالا وخدمات نمایند اما این زمانی ممکن است که مصرف کننده نیز با حمایت ازتولید داخل موجبات دلگرمی تولید کننده را فراهم سازد.دراین راستا تاحد امکان باید از واردات کالای غیر ضروری کاسته واز بیرون رفتن ارز وسرمایه های داخلی جلوگیری به عمل آید .متأسفانه درطی سالهای اخیر با ورود برخی کالای لوکس تشریفاتی که غالب افراد ازخرید آن عاجزند، ازیک سو سرمایه های کشور بی دلیل خارج گشته وازسویی فاصلۀ طبقاتی میان افرادجامعه بیشتر گردیده است.
البته ازاین امر نیز نباید غفلت ورزید که دولتها درتأمین سرمایهای اولیه تولید وجهت دادن به آن نقش کلیدی دارند.فراوش نکنیم برخی ازکشورها حتی با تحریم نمودن مصرف کالای خارجی تلاش نمودند تا ازتولیدات داخلی خویش بهره گرفته وامروزه به عنوان قطب اقتصادی دنیا معرفی می شوند.

حسین مقدس
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 

Share/Save/Bookmark