امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه عوامل تحکیم و فروپاشی بنیان خانواده از منظر قرآن و روایات
پایان نامه کارشناسی با عنوان «عوامل تحکیم و فروپاشی بنیان خانواده از منظر قرآن و روایات» در دانشکده علوم قرآن زاهدان دفاع شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۴۷
کد مطلب: 9619
 
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا، پایان نامه کارشناسی با عنوان «عوامل تحکیم و فروپاشی بنیان خانواده از منظر قرآن و روایات در دانشکده علوم قرآن زاهدان دفاع شد.
دفاع از این پایان نامه که متعلق به دانشجو فاطمه سرگلزایی است با راهنمایی استاد دکتر حمید کمانکش و داوری استاد غلامحسن راشکی قلعه نو در محل سالن جلسات دانشکده علوم قرآنی زاهدان برگزار شد.
در چکیده این پایان نامه می خوانیم:
مقام معظم رهبری در باب خانواده و اهمیت آن می فرمایند: «انتقال فرهنگ ها و تمدن ها و حفظ اصول و عناصر اصلي يک تمدن و يک فرهنگ در يک جامعه و انتقالش به نسل هاي پي در پي، به برکت خانواده انجام مي گيرد. اگر نسل ها بخواهند فرآورده هاي ذهني و فکري خود را به نسل هاي بعدي منتقل کنند و جامعه از گذشته خودش بخواهد سود ببرد، اين فقط با خانواده ممکن است. در محيط خانواده است که اول بار، تمام هويت شخصيت يک انسان براساس فرهنگ يک جامعه شکل مي گيرد.»
پژوهش حاضر می کوشد که زوایای مختلف آن را تحلیل کند. بدیهی است جامعه و تمدن ها را انسان ها می سازند و این انسان ها در محیط هایی رشد و تربیت خواهند شد که سرنوشت یک جامعه و تمدن را رقم خواهد زد و مهمترین و کاملا ترین بستر این رشد، خانواده است. از اهمیت نظام خانواده که بگذریم به سوال و چالش جدی خواهیم رسید. اینکه عوامل تحکیم و یا فروپاشی این بنیان مهم و اساسی که خاستگاه تعالی و سعادت یک جامعه و تمدن است، چیست؟
در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال فوق سعی شده تا عوامل تحکیم و فروپاشی خانواده بررسی شود. مهمتر اینکه این عوامل بر اساس مهمترین و کامل ترین منابع دین و زندگی انسان یعنی آیات قرآن و روایت اهل بیت(ع) مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته است که به سبب آن اهمیت پرداختن به موضوع بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد.
این پژوهش در 4 فصل جمع بندی شده که در پی آن نویسنده عوامل تحکیم بخش به نظام خانواده و همچنین عوامل فروپاشی نظام خانواده را در 4 بعد اخلاقی، عبادی، اقتصادی و اجتماعی مورد دسته بندی، بحث و بررسی قرار داده و به مهمترین آنها اشاره کرده است.
Share/Save/Bookmark