امتیاز مثبت
۰
 
نقش حوزه مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم در افق پیش رو
مدیر برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نقش حوزه مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری در افق پیش روی دانشگاه را تشریح کرد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۰
کد مطلب: 9916
 
 
به گزارش ایحا، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم با ۱۸ دانشکده در سراسر کشور به دنبال تربیت نیروهای متعهد، مؤمن و توانمند در حوزه علوم و معارف قرآنی در زمینه‌های تدریس، تحقیق و تبلیغ و ارائه خدمات علمی فرهنگی به نهادها و سازمان‌های فرهنگی و دینیِ داخل و خارج از کشور در حوزه علوم و معارف قرآن کریم است.
یکی از بخش های مهم در رسیدن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به اهداف مهم و کاربردی و تربیت نیروهای توانمند، بخش مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه است، در همین راستا و به جهت آشنایی با فعالیت های این حوزه گفت و گویی با مجتبی قاسمی، مدیر برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم داشته ایم که تقدیم علاقه مندان می شود.
ایحا ـ لطفا بیوگرافی از خود و فعالیت هایتان ارائه بفرمایید.
از سال ۱۳۹۰ وارد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم شدم؛ در ابتدا در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه، دبیر اجرایی بیش از ۱۰ همایش ملی و بین المللی از جمله همایش بین المللی پژوهش های قرآنی بوده ام. از سال ۱۳۹۲ به عنوان مدیر همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه مشغول به فعالیت بوده‌ام. از بهمن سال گذشته به عنوان مدیر برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه منصوب شدم. با اجرای چارت جدید و تفکیک فناوری از برنامه ریزی راهبردی، به عنوان مدیر برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه منصوب شدم.
ایحا ـ درباره سابقه تشکیل مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری توضیحاتی بدهید.
در چارت سابق حوزه طرح و برنامه و فناوری با عنوان «مدیریت برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری اطلاعات» زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه فعالیت داشت که به واسطه طراحی و اجرای چارت جدید، حوزه فناوری اطلاعات از مدیریت راهبردی جدا شده و با عنوان مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری ایجاد گردید.
ایحا ـ وظایف اصلی حوزه مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری چیست؟
۱. تدوین سياست‌ها و استراتژي‌هاي كلان دانشگاه، تدوين و تصويب اهداف عملياتي برابر فرآيند و ضوابط مربوط
۲. تدوین و تصویب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشگاه
۳. بازنگری و پایش مستمر ساختارها، عملکردها و فرآیندهای جاری دانشگاه
۴. تدوین معیارها و شاخصه‌های نظارت بر برنامه‌های راهبردی دانشگاه و پایش مستمر میزان تحقق آن‌ها
۵. تهیه، تدوین و ابلاغ برنامه و بودجه و طرح‌های تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه
۶. نظارت بر حسن اجرای برنامه و بودجه و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
ایحا ـ گزارشی از برخی اقدامات انجام شده نیز بفرمایید.
۱. تشکیل ۱۷ نشست از شورای راهبردی دانشگاه
۲. تدوین سند راهبردی دانشگاه
۳. تدوین ساختار سازمان اداری دانشگاه و دانشکده‌های علوم قرآنی، شامل چهار بخش عمده زیر طراحی گردید:
فصل اول. اهداف و وظایف اساسی دانشگاه
فصل دوم. نمودار سازمانی دانشگاه و دانشکده‌ها
فصل سوم. شرح مشاغل و پست‌های سازمانی واحدهای سازمانی اعم از دانشگاه و دانشکده‌ها
فصل چهارم. ساختار تفصیلی واحدهای مختلف دانشگاه و دانشکده‌ها
۴. تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت؛
۵. آسیب شناسی حوزه‌های عملکردی دانشگاه
۶. تدوین برنامه و بودجه سال ۱۳۹۸ دانشگاه با همکاری معاونت‌ها و مدیریت‌های مربوطه
۷. جمع‌آوری و بازنگری در آیین‌نامه‌های اجرایی دانشگاه جهت طرح و تصویب در هیات امناء
ایحا ـ یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده را اشاره بفرمایید.
یکی از مهم ترین اقدامات انجام شده در این مدت کوتاه، چنانچه اشاره شد، تدوین سند راهبردی دانشگاه شامل: مأموریت دانشگاه، ارزش های حاکم بر دانشگاه، چشم انداز دانشگاه در افق ۱۴۰۴، اهداف، راهبردها و در نهایت راهکارهای تحقق راهبردها و نیل به اهداف بوده است.
ایحا ـ درباره سند راهبردی دانشگاه توضیحاتی می فرمایید.
سند راهبردی دانشگاه، در چارچوب بند «۲» ماده «۷» اساسنامه دانشگاه و براساس یکی از روش¬های مرسوم برنامه¬ریزی استراتژیک، مبتنی بر شناخت و تحلیل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات که به مدل تحلیل محتوای SWOT شناخته شده است، تدوین گردیده است.
در این مسیر با مطالعه وضعیت موجود دانشگاه، ضمن بررسی الگو‌های مشابه و در چارچوب اسناد بالادستی نظام علمی جمهوری اسلامی ایران، با بومی سازی داده‌‌ها و تحلیل فرآیند‌ها و با تبیین فلسفه وجودی دانشگاه و ارزش‌های حاکم بر آن، مأموریت‌‌های مربوطه استخراج و سپس اهداف، سیاست¬‌ها و راهبرد‌های کلان مربوطه و راهکارهای نیل به اهداف ترسیم شد. این سند که در آن آرمان یا وضعیت مطلوب دانشگاه در قالب چشم انداز ۱۴۰۴ ترسیم گردیده است. در جلسه مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷ به تصویب هیأت امناء رسیده و ابلاغ گردید.
ایحا ـ مهم ترین برنامه های پیش روی مدیریت برنامه بودجه و تحول اداری دانشگاه چیست؟
الف ـ اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و ساختار اجرایی تخصیص منابع
با توجه به تغییرات ساختار دانشگاه و اصلاح برخی فرآیندهای اجرایی، ساختار بودجه ریزی دانشگاه مبتنی بر عملکرد حوزه های مختلف تغییر و برنامه ریزی لازم برای اصلاح نظام تخصیص منابع دانشگاه بایستی انجام گردد که در این خصوص اقدامات و به روز رسانی¬های لازم در حال پی گیری است.
ب ـ تدوین نظام بهره وری منابع و ارتقای عملکرد نیروهای انسانی دانشگاه و طراحی ساز و کارهای مربوطه
در راستای این موضوع، نظام تشویق و تنبیه کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه تدوین شده است که به عنوان گام اولیه در این خصوص، پس از تصویب در هیأت رئیسه ابلاغ و اجرا خواهد شد.
ج ـ اصلاح فرآیندهای کلی دانشگاه در کلیه حوزه های عملکردی
با توجه به اینکه این موضوع یکی از فعالیت های زمان بر و مستمر حوزه تحول اداری دانشگاه هاست، در این حوزه نیز فعالیت هایی آغاز شده که به مرور زمان و مطابق زمان بندی اجرایی به پیش خواهد رفت.
د ـ استقرار نظام برنامه ریزی بر مبنای عملکرد و تدوین برنامه و بودجه سال آبی بر مبنای آن
با توجه به الزامات برنامه و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، فعلا در حال جمع آوری اطلاعات اولیه از حوزه های عملکردی دانشگاه هستیم که مبتنی بر آن، با شناسایی خدمات دانشگاه، فعالیت های مربوطه احصاء و ضمن بررسی قیمت تمام شده آنان بتوانیم مبنایی را برای بودجه ریزی سال آتی ایجاد کنیم.
ایحا ـ در پایان اگر مطلب یا سخنی دارید بفرمایید.
فعالیت در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و خدمت به ساحت مقدس قرآن، بزرگترین افتخار هر یک از همکاران مجموعه دانشگاه و از جمله بنده است. امید است با همت کلیه همکاران محترم بتوان خدمتی در خور و شایسته را به ساحت مقدس قرآن کریم انجام داد.
ایحا ـ با تشکر از شما بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
Share/Save/Bookmark