امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «معناشناسی حروف جر در قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد.
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۴۳
کد مطلب: 9844
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «معناشناسی حروف جر در قرآن کریم(مطالعه موردی: من، باء و علی)» با نگارش خانم سکینه ذوالفقاری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر کبری راستگو و داوری حجت الاسلام دکتر سید محمد امامزاده در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 19/5 و درجه عالی در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
مبحث حروف جر، از مهم‌ترین مسائل در بحث تفسیر و علوم قرآنی به شمار می‌رود و بی‌شک دانش معنا‌شناسی، به عنوان دانشی که به شناخت معانی کلام می‌پردازد، می‌تواند مخاطب را در فهم دقیق و سنجیده کلام الهی یاری دهد.
بدین تصور پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی معانی حروف جرّ (باء، مِن، علی) بپردازد و از این رهگذر، به معانی جدیدی دست یازد.
نتایج این تحلیل حاکی از آن است که دانش معناشناسی همچون نگرگاه سنتی، چندمعنایی حروف اضافه را تایید می‌کند با این تفاوت که معانی شعاعی این حروف در ارتباطی تنگاتنگ و وثیق با معنای مرکزی/اصلی آن‌هاست. همچنین تغییراتی مانند ذکر و حذف این حروف، تقدیم و تأخیر و جایگزینی آن‌ها، همگی متأثر از بافت و روابط بینامتنی آیات است و اشعار به مفهوم‌سازی ویژه‌ای دارد که در آن آیات صورت گرفته است. لذا هر کلمه در تعبیر قرآنی در جایگاه خاص خود گزینش شده که به اقتضای کلام و سیاق آیات است به گونه‌ای که لفظ دیگر نمی‌تواند آن را بیان‌ کند.
Share/Save/Bookmark