امتیاز مثبت
۰
 
دفاع از پایان نامه قرآنی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه
پیان نامه قرآنی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کرمانشاه دفاع شد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۴
کد مطلب: 11762
 
 
به گزارش پایگاه قـرآنی دانشگاهی ایحاء از كرمانشاه؛ جلسه دفاع از پایان نامه قرآنی با موضوع «بررسی مؤلفه های تحول آفرین تربیتی همگام با نزول قرآن کریم (مطالعه موردی سور علق تا حجر)» با نگارش پریسا کریمی نیا دانشجوی رشته تفسیر و علوم قرآن در مقطع کارشناسی ارشد، با راهنمایی دکتر مجید چهری و داوری دکتر زهره نریمانی به صورت مجازی در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار گردید.

این پایان نامه در نهایت با کسب درجه عالی در این دانشکده پذیرفته شد.

در بخشی از این پایان نامه می خوانیم:
نزول قرآن کریم سرآغاز تغییر و تحوّل در حیات انسان محسوب می گردد. خداوند حکیم با نزول ۱۱۴ سوره آنچه برای رستگاری انسان لازم می نمود به او عنایت فرموده که نمودار آن را می توان گذار انسان از مبدأ کنونی به مقصد ایده آل مورد نظر قرآن کریم ترسیم نمود. بر این اساس، سوره های قرآن باید از چینش معناداری برخوردار باشند. راهبرد تعالی و هدایت انسان برای حصول سعادت در چهار مرحله طراحی شده است. مراحل چهارگانه رشد در قالب تمثیل در آیه ۲۹ سوره مبارکه فتح تبیین گردیده است. ۵۴ سوره ی ابتدای نزول از سوره علق تا حجر بر گام های مقدماتی برنامه انسان ساز قرآن کریم دلالت دارد. گام نخست تحوّل بر مبنای نهادینه سازی مراحل رشد شکل می گیرد. از همین رو، کشف مؤلفه های تربیتی تحوّل ساز گام نخست، روش قرآن در پیاده سازی و به بارنشاندن آن و تشکیل جامعه دینی به عنوان جامعه الگو که در نوع خود منحصر به فرد بوده، مسأله اساسی این مطالعه است. کشف این مؤلفه ها مبتنی بر مراحلی است؛ از جمله بازشناسی مدل رفتاری پیامبر(ص) به عنوان رهبر جریان تحّول، شناسایی نقطه آغاز تحّول، چگونگی شکل گیری جامعه نبوی(ص)، روش القاء مفاهیم، همگام شدن با سیر نزول سور، دریافت اغراض سوره ها و ... . یافته های این پژوهش به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی و با بهره جویی از منابع کتابخانه ای در یک مطلب موجز می گردد و آن این که معیار مشترک گام های چهارگانه در چهار محور بنیادین خداشناسی و خداباوری، راهنماشناسی، خودباوری و فرجام شناسی قابل استحصال است. هویداست که تمام ابعاد وجودی حیات فردی و اجتماعی انسان متأثر از موضع گیری او نسبت به این چهار مبنای اساسی است؛ به نحوی که منحصراً با حصانت انسان در هر عصری بر این پایه های بنیادین به عنوان خط مشی حضرت باری تعالی، مطلوب مورد نظر قرآن کریم احراز خواهد شد.
مهمترین سرفصل های این پایان نامه عبارتند از :
۱- نحوه شکل گیری جامعه نبوی(ص) از منظر قرآن کریم
۲- روش کشف مؤلفه های تحول آفرین تربیتی همگام با نزول
۳- بازشناسی و چرایی پراکندگی مؤلفه های تحول آفرین تربیتی گام نخست تحول (منطبق بر سوره علق تا حجر)
Share/Save/Bookmark