امتیاز مثبت
۰
 
«بصيرت»، روح حيات و ضامن سودمندي ايمان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۰۷
کد مطلب: 950
 
«بصيرت»، روح حيات و ضامن سودمندي ايمان
 

«بصيرت» رکن اصلي براي زيستن متعالي و راه نجات و تکامل و رستگاري است. بصيرت مانع از توقف و ارتجاع و ارتداد است. امير مومنان امام علي عليه السلام به بزرگان اصحاب خويش نوشته اند: اما بعد فان نورالبصيرة روح الحياة الذي لا ينفع ايمان الا به (بحارالانوار، ج۳۰، ص۳۷). همانا نور بصيرت روح زندگي است که ايمان جز با آن نفعي ندارد. در اين مکتوب امام علي عليه السلام براي سران اصحاب خويش، دو نکته مهم در زمينه بصيرت آموزش داده شده است. به حکم اين حديث علوي، بصيرت روح حيات است و باعث پويايي و نفع رساني ايمان مي شود.

روح حيات
زندگي دنيوي با بصيرت، زندگي علوي مي شود. علي وار زيستن بستگي به بصيرت دارد. زندگاني داراي روحي است که اگر آن روح درون زندگي انسان جاي نداشته باشد، زندگاني پوچ و بيهوده مي شود. در اين حديث علوي، عنصر بصيرت روح حيات شمرده شده است. همان طور که انسان داراي جسم و روح است و روح مايه حرکت و پويايي جسم ؛ حيات و زندگي انسان نيز روح مي خواهد تا در پرتو آن، حيات طيبه شود. «بصيرت» روح حيات بشريت است. در اين تعبير لطيف و زيباي علوي جايگاه عالي و نقش مهم بصيرت آموزش داده شده است. حيات ظاهري دنيوي با بصيرت حيات حقيقي مي شود و زندگاني هر انسان تنها با بصيرت تحقق مي يابد. زندگاني بي بصيرت زندگاني بي روح است. انسان بي بصيرت اگر چه در ظاهر حيات دارد ولي حيات او حيات مطلوب و حيات متعالي و حيات تکاملي و حيات برتر و حيات هدفدار نيست. با بصيرت حيات فيزيکي بشر با متافيزيک پيوند مي خورد و آموزه هاي خداي سبحان در انديشه و گفتار و رفتار انسان تجلي پيدا مي کند. زندگاني با بصيرت، زندگاني ديني و مطابق با ارزش هاي الهي است.

ايمان نافع
اثر اعتقاد درست تنها با قول و فعل درست تحقق مي يابد. ايمان و عمل صالح از يکديگر جدا نمي شوند و تحقق ايمان حقيقي وابسته به بصيرت است. ايمان بي عمل همچون درخت بي ميوه است. قرآن و سنت بر تفکيک ناپذيري ايمان و عمل صالح تاکيد دارند. براساس اين حديث علوي تنها با نور و روشنايي بصيرت است که ايمان نفع و سود پيدا خواهد کرد. ايمان با بصيرت براي مومنان و جامعه اسلامي سودمند است. نفع ايمان در گرو بصيرت مومن است. توجه به اين حقيقت نيز جايگاه و نقش برجسته و تاثيرگذار بصيرت در زندگاني مومنان را آشکار مي کند. سودمندي ايمان معلول بصيرت است و ايمان بي بصيرت سود ندارد. در اين مکتوب اميرمومنان امام علي عليه السلام به اکابر اصحاب خويش، يک اصل بزرگ و مهم ديني و زيربنا و عامل تحقق سبک زندگي اسلامي تبيين شده است. حيات در پرتو بصيرت روح مي يابد و حيات با بصيرت ايمان را سودمند مي کند. بنابراين راه نجات و سعادت و فلاح بشريت اکتساب بصيرت است. چون تنها با بصيرت است که حيات با روح مي شود و ايمان به هدف مي رسد و کامل مي شود. دقت و توجه به اين دو اثر بزرگ بصيرت، ضرورت تلاش در جهت کسب بصيرت را آشکار مي کند. امير مومنان امام علي عليه السلام بزرگان صحابه و سرداران سپاه خويش را بر بصيرت مداري تشويق کرده اند و در نامه به آنان با يادآوري دو اثر بنيادي بصيرت، لزوم کسب بصيرت را به آنان آموخته اند. «بصيرت» در فتنه ها و در رويارويي حق و باطل و در صحنه هاي نبرد اسلام و نفاق و در کارزار انقلاب و ضدانقلاب عامل نجات انسان و ضامن انتخاب درست و مانع توقف و عقب گرد و انحراف است.

Share/Save/Bookmark