امتیاز مثبت
۰
 
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « بررسی معناشناختی حروف ربط واو و فاء در قرآن کریم با تکیه بر نظریه انسجام » در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد.
تاریخ انتشار : شنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب: 10846
 
 
جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان « بررسی معناشناختی حروف ربط واو و فاء در قرآن کریم با تکیه بر نظریه انسجام» با نگارش خانم عفت سادات علوی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر کبری راستگو و داوری دکتر محمد جواد توکلی خانیکی در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره ۱۹ و درجه عالی در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
نقش انکارناپذیر حروف عطف در بلاغت جملات و انسجام متن قرآن و بیان معنا و مفهوم آیات از جمله مقولاتی است که بررسی آن به‌گونه‌ای روشمند و علمی ضروری به نظر می‌رسد. تاثیر ارتباط یا عدم ارتباط جمله‌ها بر معنای کلام در نگرگاه قدیم تحت عنوان مبحث فصل و وصل ذکر شده است و در نگرگاه جدید ذیل نظریه انسجام مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. انسجام، یک ابزار زبانی است که ویژگی متنیت را فراهم می‌کند. به بیان دیگر یک مفهوم معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن، اشاره دارد و شناسایی متن از غیر متن را میسر می‌سازد. گرچه آشنایی با ساختار جملات و آگاهی از کاربرد آن‌ها و تشخیص موارد عطف جمله‌ای بر جمله دیگر، در نگرگاه قدیم بر مبنای ذوق سلیم و توجه عمیق استوار بود، در معناشناسی معاصر شکلی قاعده‌مند و علمی یافته است. بدین تصور تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن کاربست روش توصیفی- تحلیلی و به‌کارگیری نظریه انسجام به عنوان یک الگوی زبان‌شناختی، مبحث فصل و وصل جملات را مورد بازبینی قرار دهد و ضمن بررسی نقش ذکر، حذف و یا جایگزینی دو حرف عطف واو و فاء در میزان پیوستگی دستوری و معنایی این متن آسمانی، به فراهنجاری‌های موجود در آن و معانی متمیزانه حاصل از این هنجارگریزی‌ها اشاره کند. داده‌های قرآنی نشان داد علاوه بر کاربست دو حرف عطف واو و فاء به عنوان یک مختصه ادبیت‌ساز قرآنی که نقش بسزایی در زایش معنا ایفا می‌کند، عدم کاربست و یا جایگزینی این دو حرف نیز معانی دیگری را به‌دست می‌دهد. معانی تعلیل، تعدید و شمارش، تصویر مبالغه‌آمیز فضای ترس و دهشت، تاکید بر تغایر مفهوم دو جمله از جمله معناهایی هستند که تنها در صورت عدول حرف واو از اصول فصل و وصل امکان تحقق یافته‌اند. افزون بر این خصیصه انعطاف‌پذیری و سیالیت زبان نیز با درنوردیدن هنجارهای دستوری، نقش موثری در انتقال معانی متمیزانه و ظریف به خوانندگان ایفا می‌کند.
Share/Save/Bookmark