امتیاز مثبت
۱
 
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی مبانی و آموزه های کلامی امامت در قصه طالوت در قرآن کریم» در دانشکده علوم قرآنی مشهد دفاع شد.
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۰۰
کد مطلب: 10341
 
 
به گزارش ایحا، جلسه دفاع از پایان نامه با عنوان «بررسی مبانی و آموزه های کلامی امامت در قصه طالوت در قرآن کریم» با نگارش آقای عبدالرحمن یداللهی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی دکتر محسن دیمه کار گراب و داوری دکتر حسن نقی زاده در دانشکده علوم قرآنی مشهد برگزار شد.
این پایان نامه در نهایت با نمره 18/5 و درجه بسیار خوب در مشهد پذیرفته شد.
در چکیده این پایان نامه آمده است:
امامت از دیرباز تاکنون یکی از مهمترین مباحث جنجالی میان فرق اسلامی بوده است به گونه ای که در میراث کلامی و تفسیری به مناسبت های گوناگون به برخی از ابعاد این مقوله پرداخته شده است، اما بررسی دقیق در آن آثار علمی نشانگر تمرکز مفسران و متکلمان بر برخی از آیات قرآنی است و در این میان ظرفیت کلامی قصص قرآن در نزد موافقان و مخالفان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در حالی که استنادات کلامی رسول خدا(ص) و اهل بیت(ع) و برخی از اصحاب ایشان، و نیز احتجاجات کلامی برخی از متکلمان امامی به خوبی حکایت از ظرفیت کلامی قصص قرآن در عرصه امامت پژوهی دارد.
بر این اساس نظر به گستره قصص قرآن و نیز گستره مباحث امامت در این نوشتار تلاشی صورت گرفته است تا با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی مبانی و آموزه های کلامی امامت در قصه طالوت مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی ها نشان می دهد مشروط بودن امامت به نصب الهی، نص، عصمت، صدور معجزه، محدّث بودن و برخورداری از اتصال غیبی، وارث انبیاء و حجج الهی بودن، اعلمیت و اشجعیت از مهمترین مبانی و آموزه های کلامی امامت در قصه طالوت است.
تبیین یادکرد روایی تشبیه سلاح نبوی به تابوت بنی اسرائیل، بررسی انگاره امامت موروثی و سایر شبهات تفسیری و کلامی در قصه طالوت، شخصیت شناسی طالوت، بررسی تطبیقی قصه طالوت با عهد عتیق، و نیز بررسی روایات اهل سنت و نیز اسرائیلیات نقل شده در ذیل این قصه از دیگر مباحث این نوشتار به شمار می رود.
Share/Save/Bookmark