امتیاز مثبت
۶
 
به قلم دکتر محمد جواد سلمانپور
انتشار کتاب " پوشش زن در حجاب "
به گزارش پایگاه قرآنی - دانشگاهی ایحاء از شیراز، کتاب "پوشش زن درحجاب" به قلم دکتر محمد جواد سلمانپور رییس دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز و توسط انتشارات اسوه به چاپ رسید .
تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۷
کد مطلب: 6958
 
انتشار کتاب " پوشش زن در حجاب "
 
در پیش گفتار این کتاب آمده است .

سپاس و ستایش خداوندی را که زن و مرد را از نفس واحدی آفرید و از آیات روش خود قرارداد و زن را تکیه¬گاه سکونت مرد نمود و مرد را تکیه¬گاه ایستادگی زن اعتبار بخشید و رابطه مودت و رحمت بین آن دو پدید آورد..

حجاب را سپری در جهاد زن برای تحقق فلسفه خلقت زن و تلاش را جهاد مرد در مسیر عینیّت فلسفه خلقت مرد قرار داد. زن را به ذاتِ در حجابِ خود، به هنر مستوری زینت بخشید و مرد را به صفاتِ در ظهور ِخود، به جهاد اجتماعی قیمت داد.

درود و سلام خداوند بر پیامبر رحمت(ص) که زن را از حجاب جاهلیت خارج ساخت و او را بر تارک رحمانیت نشاند و مایه فخر انسان کامل نمود و هنر مستوری و حیا را به عنوان هویت اجتماعی زن و معرف گوهر وجود او اعتبار بخشید. سلام و صلوات بر فاطمه(س) و علی(ع) که مصداق کامل نور علی نور بودند و سند اصالت زن و مرد در اثبات شرافت زنان نجیب و کرامت مردان اصیل هستند.

درود و سلام بر امامان معصوم (ع) که حجاب را از رخ انسان برکشیدند و او را تفسیر کردند و راه کمال و بازگشت به گمشده را القا نمودند و عفاف، حیا، حجاب را به عنوان آزاد کننده نور عقل و تقویت کننده اراده و هموار کننده راه کمال و تسهیل کننده مسیر تلاش انسان معرفی کردند.

ذات حق بر همه پوشیده است و هر موجودی به اندازه راه¬یابی به حریم کبریائی، لیاقت یافته و او را درک کرده و از وحشت غربت و تنهائی سکون و انس می¬یابد، قیمت زن نیز به پوشیده ماندن است و فقط مردی که اجازه راه¬یابی به حریم زیبائی او یافته است، لیاقت درک شکوه باطن او و بهره از جمال ظاهر او را پیدا می¬کند و با او انس و در کنار او سکون می¬یابد.

صفات خداوند ظهور یافته و در پرتو تجلی آن، فعل حق سراسر عالم را پر نموده است، حق است که مرد نیز برای کار در وطن و جمع حضور یابد و صفات همّت و قدرت و توانمندیش را بر انجام و ساختن آشکار نماید، تا قیمت یابد و معاش را با تلاش به عیش درآورد.

هر یک از زن و مرد بر اساس حقیقت، هویت و فلسفه¬ی جودیشان در این جهان جایگاهی پیدا نموده¬اند و بر اساس آن جایگاه، حقوق و تکالیفی پیدا کرده¬اند. آن حقوق و تکالیف تا آنجا که مربوط به نفس ناطقه¬ی انسان است، بین زن و مرد مشترک و یکسان است و آنجا که هویت عارضیِ جنسیت و ابزار جسمی در تشریع آنها دخالت دارد و لحاظ شده است، نسبت به زن و مرد مختلف شده است.

اصل حجاب و عفاف در زن و مرد یکسان و واحد است، زیرا گوهری مربوط به عقل و نفس ناطقه انسان است که در زن و مرد یکسان و واحد است، اما نحوه¬ی نمود و کیفیت آن تا حدودی در زن و مرد متفاوت است، زیرا جنسیت و ابزار در آن مدخلیت دارد و پر واضح که جنسیت و ابزار جسمانی زن و مرد متفاوت است.

نکته مهم در عصر کنونی و در نسل جوان این است که آهنگ رشد عقلانی وسیع¬تر و سریع¬تر گردیده است، لذا غالب انسان در پذیرش و انجام، به دنبال اقناع بیشتر و کامل¬تر هستند و بر خلاف اسلاف خود، فقط به اعتماد بسنده نمی¬کنند. از همین رو بسیاری از افرادی که در خصوص حجاب کاهلند اهل عناد و لجاج نیستند، بلکه تشنه اقناع و رضایت قلبی هستند. تا زمانی که حجاب به ویژه حجاب زن، خود در حجاب و پوشیده است و عقلانیت و فطری بودن آن واضح نباشد اقناع صورت نمی¬گیرد.

در این شرایط وظیفه عالمان دینی و اندیشه¬ورزان متعهد است که تلاش نمایند تا پوشش زن که مقدمه حجب و حیای مرد است، از حجاب خارج سازند و ابعاد مختلف آن را برای زنان و مردان، به ویژه جوانان تبیین نمایند. البته تلاش¬های وسیعی شده است و بسا بتواند هر زن و مردی را نسبت به پوشش و هنر مستوری زن اقناء نماید. در عین حال ضروری است هر روزه در این باره آثاری به روزتر و به زبان تازه¬تر، ابعاد حجاب زن را به جوانان عرضه نماید تا حجتی برای اهل منطق و خرد در تساهل و کوتاهی در دستور الهی پوشش زن نماند.

کتاب پیش رو تلاشی برای برگرفتن حجاب از حجاب زن است و سعی گردیده برخی از ابعاد مهم پوشش زن مورد تحقیق قرار گیرد. در این نوشتار با طرح عمیق¬تری از رابطه مشروع و نامشروع بین دو جنس مخالف و سه موضوع فلسفه خلقت زن، اصالت خانوادگی و عفت، ارتباط پوشش زن با آنها نشان داده¬ شده و سپس بر اساس نگاه جامعه شناختی و روانشناختی، به بررسی علل و بهانه¬های بی¬حجابی پرداخته شده است و در آخر طرح جریان سلطه¬گر استکباری و صهیونیستی با نگاه ابزاری آنان به زن، نشان داده¬ایم که چگونه از برهنگی زن برای رسیدن به مقاصد پست خود استفاده نموده¬اند.

امید به خداوند متعال می¬رود که از این تلاش علمی خشنود گردد و کتاب را در جهت اقناع زنان و مردان صاحب دل و خرد نسبت به موضوع حجاب، دارای اثر نافذ گرداند. از خونندگان عزیز کتاب نیز انتظار هدیه¬ی انعکاس نقص¬ها و کاستی-های کتاب را دارم.
Share/Save/Bookmark