امتیاز مثبت
۲
 
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
جلسه برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی جذب دانشجو (براساس سوابق تحصیلی) در دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۰
کد مطلب: 9392
 
برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
 
به گزارش پایگاه قرآنی دانشگاهی ایحا از مراغه، جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه برگزار شد.
این جلسه با حضور دکتر محمدی راد رئیس دانشکده، معاونین، مدیر گروه و کارشناسان بخش های مختلف، در خصوص برنامه ریزی و هماهنگی امور مربوط به تبلیغات و اطلاع رسانی جذب دانشجو (براساس سوابق تحصیلی) در شهرستانهای استان آذربایجان شرقی و استانهای همجوار زنجان، اردبیل و آذربایجان غربی، در دفتر ریاست برگزار شد.
 
شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
شورای برنامه ریزی و هماهنگی دانشکده علوم قرآنی مراغه
Share/Save/Bookmark